Archives for 

пълното комбиниране

Пълното комбиниране?

Ако изберете например 8 срещи и използвате система 3 от 8 (условието е да се познаят 3 от тези 8 срещи) чрез пълно комбиниране, тогава това е комбиниране на тройки. Общият брой на обикновените колонки е 56. Така, вместо да попълвате 56 отделни талона, реализирате вашето предвиждане само върху 1. Развитието на системата е следното:

1 2 3   1 4 8   2 4 7   3 5 8
1 2 4   1 5 6   2 4 8   3 6 7
1 2 5   1 5 7   2 5 6   3 6 8
1 2 6   1 5 8   2 5 7   3 7 8
1 2 7   1 6 7   2 5 8   4 5 6
1 2 8   1 6 8   2 6 7   4 5 7
1 3 4   1 7 8   2 6 8   4 5 8
1 3 5   2 3 4   2 7 8   4 6 7
1 3 6   2 3 5   3 4 5   4 6 8
1 3 7   2 3 6   3 4 6   4 7 8
1 3 8   2 3 7   3 4 7   5 6 7
1 4 5   2 3 8   3 4 8   5 6 8
1 4 6   2 4 5   3 5 6   5 7 8
1 4 7   2 4 6   3 5 7   6 7 8

Тези 56 комбинации гарантират, че при познаване на 3 от 8-те срещи в една колонка ще бъдат събрани и трите познати резултата. При попълването на обикновена колонка с 8 срещи, ако не познаете една, вашето предвиждане не печели. При използването на системи за комбиниране не е нужно да реализирате правилни прогнози за всичките 8 срещи, а само този брой, който сте избрали като условие на системата – в случая 3.
Преимуществото на този тип комбинации е, че познаването на повече от определения брой срещи дава повече печеливши колонки. Ако са познати 6 от 8-те срещи, тогава броят на печелившите колонки е 20. При познаване на всички срещи печелившите колонки са 56.