ТОТО 6 от 42

ТОТО  6 от 42

Държавна лотария Тото 6 от 42,6 от 42,5 от 35,Тиражи,Джакпот.Вижте как бързо може да си проверите тото фиша в Napred.bg. Без значение дали е 6 от 49, 6 от 42 или 5 от 35. Проверката на тото …Проверка на тото фиш. Проверка на печелившите числа от тотото. Проверка на числата за игрите toto 6 от 49, 6 от 42 и 5 от 35.

 

Проверка на фиш 6 42

Тук можете да видите печалбите от последните тиражи на игрите на БСТ.

Проверка на талон- ТОТО2 - 6 / 49 Проверка на талон - ТОТО2 - 6 / 42 Проверка на талон - ТОТО2 - 5 / 35
Проверка на талон - ТОТО2 - Проверка на талон- ТОТО1 Проверка на талон - Джокер

Тото 6 от 42 е лотария, при която всеки от участниците има за цел да познае кои ще бъдат шестте числа от общо 42, които се теглят на всеки тираж.

История

Първите опити за организиране на лотария в България прави Михалаки Георгиев по времето на първото Пловдивско изложение през 1892 г., но организирана по модела на западноевропейските страни, лотарията е учредена през 1898 година с указ на княз Фердинанд за учредяване на “Софийска градска класна лотария” под гаранция на държавата. До Балканската война лотарията е към Столична община, а след това — към държавата.

През 1922 г. възниква идеята за учредяване на Държавна лотария на България, която се реализира през 1935 г., когато Министерският съвет приема „Наредба закон за Българската държавна лотария“. С царски указ от 2 януари 1936 г. за първи директор на лотарията е бил назначен д-р Петко Петков – бивш помощник–кмет на Столичната община, като фактически от тази дата започва да функционира и българската държавна лотария. Първият тираж на Държавната лотария е теглен на 5 април 1936 г. в салона на Военния клуб в София.

Държавната лотария не функционира през годините на Втората световна война и е възобновена през 1958 г., когато с Указ на Президиума на Народното събрание се учредява Държавна парично-предметна лотария. През 1993 г., указът е изменен и допълнен със закон, който дава възможност да се провеждат и други видове лотарийни игри, а не само традиционна лотария с билети.

Към 2011 Държавната лотария е държавно предприятие, което не е търговско дружество.