Тото 5 от 35

Тото 5 от 35 проверка на фиш .

Посредством тази страница, може да проверите, числата от тотото. … на които може да направите проверка са: Тото 2 6/49, Тото 2 6/42 и Тото 2 5/35.съвети и системи в играта ТОТО 2 – 5 от 35.

Математически анализ и прогнозиране на шанса за печалба 5/35.

Какви са тото шансовете ни да познаем определен брой числа в отделните …

тото 2 5 от 35 проверка на фиш

 

Тото 2 5 от 35 проверка на фиш.

Статистически обработени данни за изтеглените числа 5/35.

Търсения, сродни на ТОТО 2 – 5/35

тото 2 5 от 35 печалби

тото 2 5 от 35 последен тираж

тото 5 35 комбинации

тото 5 35 числа

История

Първите опити за организиране на лотария в България прави Михалаки Георгиев по времето на първото Пловдивско изложение през 1892 г., но организирана по модела на западноевропейските страни, лотарията е учредена през 1898 година с указ на княз Фердинанд за учредяване на “Софийска градска класна лотария” под гаранция на държавата. До Балканската война лотарията е към Столична община, а след това — към държавата.

През 1922 г. възниква идеята за учредяване на Държавна лотария на България, която се реализира през 1935 г., когато Министерският съвет приема „Наредба закон за Българската държавна лотария“. С царски указ от 2 януари 1936 г. за първи директор на лотарията е бил назначен д-р Петко Петков – бивш помощник–кмет на Столичната община, като фактически от тази дата започва да функционира и българската държавна лотария. Първият тираж на Държавната лотария е теглен на 5 април 1936 г. в салона на Военния клуб в София.

Държавната лотария не функционира през годините на Втората световна война и е възобновена през 1958 г., когато с Указ на Президиума на Народното събрание се учредява Държавна парично-предметна лотария. През 1993 г., указът е изменен и допълнен със закон, който дава възможност да се провеждат и други видове лотарийни игри, а не само традиционна лотария с билети.

Към 2011 Държавната лотария е държавно предприятие, което не е търговско дружество.