Какво е пълно комбиниране?

Какво е пълно комбиниране?

Системи

В случай, че участникът желае да направи залози за игрите на БСТ с повече комбинации/колонки за дадена игра, отколкото предлагат областите във фиша, той има възможност да запише своята прогноза с помощта на система. Софтуерът за приемане на залози прави автоматично записване на всички комбинации/колонки, участващи в системата (тоест развива системата) на база попълнените в една или повече области на фиша числа/знаци. Така отпада нуждата от попълване на множество фишове, като се увеличават и шансовете за печалба.

Системите са два вида:
  • Системи с пълно комбиниране – съдържат всички възможни комбинации между попълнените числа/знаци в една област на фиша;
  • Съкратени системи – съдържат малка част от възможните комбинации на пълното комбиниране на въведените числа/знаци в една или повече области на фиша.

Цената на залог със система е равна на броя комбинации, участващи в нея, умножени по единичната цена на залог за конкретната игра.

 
Системи с пълно комбиниране за игрите на ТОТО 2
 

Когато се попълва система с пълно комбиниране може да се използва която и да е област на фиша.

 

 

За „ТОТО2 – ЗОДИАК“ (5/50+1/12)

 

При маркиране на повече от 5 числа и/или повече от една зодии в една област на фиша, софтуерът отчита съответния брой пълни комбинации. Формулата, по която може се изчисли броят комбинации при пълно комбиниране е n!/{k!(n-k)!}.z или 1.2.3…(n-1).n/{(1.2.3…k).(1.2.3…(n-k))}.z, където n е броят попълнени числа, k е равно на 5 (броят числа за една комбинация в играта), а z е броят попълнени зодии.

Пример:
Пълно комбиниране на 5, 6, 7 и 8 числа с 1, 2 и 3 зодии в ” ТОТО2 – ЗОДИАК”:
Маркирани 5 числа и 1 зодия:
n=5 k=5 z=1: 1.2.3.4.5/{(1.2.3.4.5)}.1= 1.1= 1 комбинация
Маркирани 5 числа и 2 зодии:
n=5 k=5 z=2: 1.2.3.4.5/{(1.2.3.4.5)}.2= 1.2= 2 комбинации
Маркирани 5 числа и 3 зодии:
n=5 k=5 z=3: 1.2.3.4.5/{(1.2.3.4.5)}.3= 1.3= 3 комбинации
Маркирани 6 числа и 1 зодия:
n=6 k=5 z=1: 1.2.3.4.5.6/{(1.2.3.4.5).(1)}.1=6.1= 6 комбинации
Маркирани 6 числа и 2 зодии:
n=6 k=5 z=2: 1.2.3.4.5.6/{(1.2.3.4.5).(1)}.2=6.2= 12 комбинации
Маркирани 6 числа и 3 зодии:
n=6 k=5 z=3: 1.2.3.4.5.6/{(1.2.3.4.5).(1)}.3=6.3= 18 комбинации
Маркирани 7 числа и 1 зодия:
n=7 k=5 z=1: 1.2.3.4.5.6.7/{(1.2.3.4.5).(1.2)}.1=21.1= 21 комбинации
Маркирани 7 числа и 2 зодии:
n=7 k=5 z=2: 1.2.3.4.5.6.7/{(1.2.3.4.5).(1.2)}.2=21.2= 42 комбинации
Маркирани 7 числа и 3 зодии:
n=7 k=5 z=3: 1.2.3.4.5.6.7/{(1.2.3.4.5).(1.2)}.3=21.3= 63 комбинации
Маркирани 8 числа и 1 зодия:
n=8 k=5 z=1: 1.2.3.4.5.6.7.8/{(1.2.3.4.5).(1.2.3)}.1=56.1= 56 комбинации
Маркирани 8 числа и 2 зодии:
n=8 k=5 z=2: 1.2.3.4.5.6.7.8/{(1.2.3.4.5).(1.2.3)}.2=56.2= 112 комбинации
Маркирани 8 числа и 3 зодии:
n=8 k=5 z=3: 1.2.3.4.5.6.7.8/{(1.2.3.4.5).(1.2.3)}.3=56.3= 168 комбинации

 

За „ТОТО 2 – 6/49“  „ТОТО 2 – 6/42“ и „ТОТО 2 – 5/35“

При маркиране на повече от 6 числа (за „6/49“ и „6/42“) или 5 числа (за „5/35“) в една област на фиша, софтуерът отчита съответния брой пълни комбинации. Формулата, по която може се изчисли броят комбинации при пълно комбиниране е n!/{k!(n-k)!} или 1.2.3…(n-1).n/{(1.2.3…k).(1.2.3…(n-k))}, където n е броят попълнени числа, а k е броят числа за една комбинация в играта ( за “6/49” и “6/42” – k=6, за „5/35“ k=5),

 

Пример:

Пълно комбиниране на 7, 8 и 9 числа в “ТОТО 2 – 6/49” и “ТОТО 2 – 6/42”:

n=7 k=6: 1.2.3.4.5.6.7/{(1.2.3.4.5.6).(1)}=7
n=8 k=6: 1.2.3.4.5.6.7.8/{(1.2.3.4.5.6).(1.2)}=7.8/2=28
n=9 k=6: 1.2.3.4.5.6.7.8.9/{(1.2.3.4.5.6).(1.2.3)}=7.8.9/2.3=84

 

Пример:

Пълно комбиниране на 6, 7 и 8 числа в ” ТОТО 2 – 5/35″:

n=6 k=5: 1.2.3.4.5.6/{(1.2.3.4.5).(1)}=6
n=7 k=5: 1.2.3.4.5.6.7/{(1.2.3.4.5).(1.2)}=6.7/2=21
n=8 k=5: 1.2.3.4.5.6.7.8/{(1.2.3.4.5).(1.2.3)}=6.7.8/2.3=56

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.